Romain Laurendeau (France)

Romain học nhiếp ảnh ở ETPA, tại thị trấn nơi anh đang sống Toulouse. Anh ấy đã phục hồi sau cơn bệnh gần như khiến anh không còn nhìn thấy; sức mạnh của anh có thể đến từ đó. Năm 2009, một ca ghép giác mạc đã cứu lấy tầm nhìn và cuộc sống của anh; với nhiếp ảnh, anh cảm thấy mình được tái sinh. Kể từ đó, anh ấy không ngừng chụp ảnh tài liệu về thế giới, làm việc trong các dự án doanh nghiệp và thỉnh thoảng với các cộng đồng nghệ sĩ.

Anh coi nhiếp ảnh là một phương tiện toàn cầu. Bất kể đó là những thắc mắc về nghệ thuật hoặc cảm giác những câu chuyện anh muốn tường thuật về thế giới và những thứ khác, cách tiếp cận của anh vẫn không đổi. Anh luôn cố gắng xây dựng và phát triển tầm nhìn nhiếp ảnh của mình, ở đó anh muốn thể hiện cá tính của mình nhất có thể.

Chứng nhận

Các dự án tài liệu khác nhau của tôi đã dạy tôi phát triển cách làm việc của mình. Tôi thích những gì tôi gọi là “sự đắm chìm”. Nó đơn giản có nghĩa là sống với chủ đề của bạn, đạt được sự chấp nhận. Mỗi lần, tôi thấy đó là một trải nghiệm độc đáo và vô cùng phong phú. Khi tôi “đắm chìm”, tôi là một nhân chứng thay thế cho đối tượng và người chơi của mình.

Khi tôi là một nhân chứng và mọi người đủ tin tưởng tôi, họ có thể quên tôi và sau đó, tôi có thể chụp ảnh với một sự chân thành sâu sắc không thể nghi ngờ.

Vì vậy, tôi cần một chiếc máy ảnh có thể kín đáo, ghi lại những khoảnh khắc mà không phá vỡ niềm tin tôi được trao. Trên thực tế, đó chỉ là vấn đề tôn trọng.

Được trang bị ống kính đơn tiêu cự dài yêu thích của tôi, X100 chắc chắn đáp ứng mong đợi của tôi: nhỏ, kín đáo, cung cấp chụp yên tĩnh, có sự linh hoạt của nhiếp ảnh kỹ thuật số và chất lượng hình ảnh vượt trội. Tôi đã vui mừng khi nhà sản xuất nghĩ về việc phát triển chiếc máy ảnh này, mà tôi nghĩ rằng nó kết nối lần nữa với một triết lý nhiếp ảnh nhất định.