04.06.2020 Romain Laurendeau

Meet up with Romain Laurendeau - 2020 World Press Photo Awards Winner

Romain Laurendeau

Romain học nhiếp ảnh ở ETPA, tại thị trấn nơi anh đang sống Toulouse. Anh ấy đã phục hồi sau cơn bệnh gần như khiến anh không còn nhìn thấy; sức mạnh của anh có thể đến từ đó. Năm 2009, một ca ghép giác mạc đã cứu lấy tầm nhìn và cuộc sống của anh; với nhiếp ảnh, anh cảm thấy mình được tái sinh. Kể từ đó, anh ấy không ngừng chụp ảnh tài liệu về thế giới, làm việc trong các dự án doanh nghiệp và thỉnh thoảng với các cộng đồng nghệ sĩ.

Anh coi nhiếp ảnh là một phương tiện toàn cầu. Bất kể đó là những thắc mắc về nghệ thuật hoặc cảm giác những câu chuyện anh muốn tường thuật về thế giới và những thứ khác, cách tiếp cận của anh vẫn không đổi. Anh luôn cố gắng xây dựng và phát triển tầm nhìn nhiếp ảnh của mình, ở đó anh muốn thể hiện cá tính của mình nhất có thể.

Romain Laurendeau from France won the Photo Story of the Year in 2020 Word Press Photo Contest with the images taken on X100F.

Fujifilm recently had an opportunity to interview Romain and asked about the winning images and his use of X Series gears.