Ảnh mẫu

xf10-24mmf4-r-ois-wr_sample_01-poiu
Chế độ chụp ảnh Chế độ thủ công
Kích thước ảnh 3000 x 2000
Độ nhạy sáng ISO 160
Phạm vi tương phản 100%
Khẩu độ F11
Tốc độ màn trập 1/320
Tiêu cự ống kính 24.0mm
Cân bằng trắng TỰ ĐỘNG
Tối ưu độ nét ngoại vi Tắt (OFF)
Máy ảnh FUJIFILM X-T4
xf10-24mmf4-r-ois-wr_sample_02-poiu
Chế độ chụp ảnh Chế độ thủ công
Kích thước ảnh 3000 x 2000
Độ nhạy sáng ISO 800
Phạm vi tương phản 100%
Khẩu độ F11
Tốc độ màn trập 1/250
Tiêu cự ống kính 10.5mm
Cân bằng trắng TỰ ĐỘNG
Tối ưu độ nét ngoại vi Tắt (OFF)
Máy ảnh FUJIFILM X-T4
xf10-24mmf4-r-ois-wr_sample_03-poiu
Chế độ chụp ảnh Ưu tiên khẩu độ tự động
Kích thước ảnh 3000 x 2000
Độ nhạy sáng ISO 160
Phạm vi tương phản 100%
Khẩu độ F22
Tốc độ màn trập 1/110
Tiêu cự ống kính 10mm
Cân bằng trắng TỰ ĐỘNG
Tối ưu độ nét ngoại vi Tắt (OFF)
Máy ảnh FUJIFILM X-T4
xf10-24mmf4-r-ois-wr_sample_04-poiu
Chế độ chụp ảnh Ưu tiên khẩu độ tự động
Kích thước ảnh 3000 x 2000
Độ nhạy sáng ISO 800
Phạm vi tương phản 100%
Khẩu độ F6.4
Tốc độ màn trập 1/2200
Tiêu cự ống kính 24mm
Cân bằng trắng TỰ ĐỘNG
Tối ưu độ nét ngoại vi Tắt (OFF)
Máy ảnh FUJIFILM X-T4

RECENTLY VIEWED ITEMS