Thư viện ảnh

© Xiaoyi Zhang (China)
Kích thước ảnh8256 x 6192
Độ nhạy sángISO50
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF4.3
Tốc độ màn trập1/160
Tiêu cự ống kính35mm
Cân bằng trắngTỰ ĐỘNG
© Petronella Lugemwa (USA)
Kích thước ảnh6068 x 7972
Độ nhạy sángISO100
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF4.5
Tốc độ màn trập1/400
Tiêu cự ống kính35mm
Cân bằng trắngTỰ ĐỘNG
© Tommy Simonsen (Norway)
Kích thước ảnh8256 x 6192
Độ nhạy sángISO50
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF10
Tốc độ màn trập1/400
Tiêu cự ống kính200mm
Cân bằng trắngChế độ thủ công
© Junji Takasago (Nhật)
Kích thước ảnh9646 x 7235
Độ nhạy sángISO1600
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF11
Tốc độ màn trập1/50
Tiêu cự ống kính30mm
Cân bằng trắngChế độ thủ công
© Ferry Knijin (Netherlands)
Kích thước ảnh5299 x 7419
Độ nhạy sángISO125
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF5.6
Tốc độ màn trập1/125
Tiêu cự ống kính110mm
Cân bằng trắngChế độ thủ công
© Seigi Takakuwa (Japan)
Kích thước ảnh4500 x 6000
Độ nhạy sángISO125
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF2.0
Tốc độ màn trập1/2500
Tiêu cự ống kính110mm
Cân bằng trắngChế độ thủ công
© Justine Milton (Canada)
Kích thước ảnh8007 x 6005
Độ nhạy sángISO2000
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF2.8
Tốc độ màn trập1/100
Tiêu cự ống kính45mm
Cân bằng trắngTỰ ĐỘNG
© Eren Sarigul (UK)
Kích thước ảnh6201 x 4651
Độ nhạy sángISO3200
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF5.6
Tốc độ màn trập1/250
Tiêu cự ống kính70mm
Cân bằng trắngTỰ ĐỘNG
© Sara Lando (Italy)
Kích thước ảnh6192 x 8256
Độ nhạy sángISO800
Phạm vi tương phản100%
Khẩu độF9.0
Tốc độ màn trập1/125
Tiêu cự ống kính70mm
Cân bằng trắngTỰ ĐỘNG

RECENTLY VIEWED ITEMS