ร้านค้า

ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย
สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ X series และ GFX ได้จากร้านตัวแทนจำหน่าย
และสาขาของร้านต่างๆนี้