Tính năng

Khung ngắm

Kính ngắm lai tiên tiến

Khung ngắm lai tiên tiến kết hợp tính năng của khung ngắm quang học (OVF) và khung ngắm điện tử (EVF). Điều chỉnh nút chuyển đổi khung ngắm ở phía trước thân máy để chuyển nhanh giữa khung ngắm OVF và khung ngắm EVF. Có thể bật màn hình điện tử hiển thị vùng ảnh lấy nét trong màn hình khung ngắm OVF để tận dụng các chức năng hiển thị bờ viền rõ nét và khung chia ảnh kỹ thuật số ngay trong khung ngắm OVF để lấy nét chính xác theo thời gian thực.

Khung định tầm điện tử (ERF)

Khung định tầm điện tử hiển thị như một khung ngắm điện tử EVF trong một cửa sổ nhỏ nằm ở góc phải dưới của khung ngắm quang học OVF. Màn hình khung ngắm EVF trong khung định tầm điện tử có góc phủ 100% và có thể hiển thị vùng lấy nét ở mức phóng đại 2.5x lần cho đến 6x lần. Khi dùng khung ngắm quang học để bố cục khung hình, có thể dùng cửa sổ EVF để biết độ phơi sáng, cân bằng trắng và các chi tiết khác để phản ánh ảnh thực tế. Dùng chức năng hỗ trợ lấy nét bằng tay để lấy nét bằng tay chính xác hơn.

Hiệu chuẩn thị sai theo thời gian thực

Parallax, là hiện tượng vùng ảnh bị lệch giữa hình ảnh nhìn thấy qua khung ngắm với vùng ảnh thực tế ghi nhận được, đặc biệt khi chụp ở cự ly gần. Hiện tượng này sẽ được tự động sửa sai theo thời gian thực. Ngay cả trong chế độ khung ngắm quang học OVF, máy ảnh X100F tự động hiệu chỉnh vị trí hình ảnh trong khung ngắm và khu vực lấy nét. Đồng thời hiển thị vùng ảnh phù hợp để bố cục chính xác hơn.

RECENTLY VIEWED ITEMS