Yiannis Vardaxoglou (Greece)

Tôi là nhiếp ảnh gia đám cưới và đặc biệt bị ảnh hưởng bởi nhiếp ảnh đường phố. Tôi đã cố gắng kết hợp các yếu tố đó vào hình ảnh của mình. Kể từ tháng 6 năm 2018, tôi đã thay đổi thiết bị của mình và bây giờ tôi chỉ làm việc với Fujifilm, chất lượng rất tuyệt vời nhưng trọng lượng cũng rất thuận tiện cho phong cách của tôi.

Trong hai năm qua tôi đã tham gia chụp ảnh thương mại. Tôi là thành viên của một số tổ chức quốc tế như ISPWP và PWS.

Thiết bị

  • X-T2
  • X100F
  • XF23mmF2 R WR
  • XF35mmF2 R WR
  • XF56mmF1.2 R
  • XF10-24mmF4 R OIS
  • XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

Thư viện