Takahiko Hara (Japan)

Anh chụp quảng cáo và biên tập cho các tạp chí. Anh còn là một nhiếp ảnh gia chính thức cho Hội nghị Thượng đỉnh thế giới. Anh đã được chọn là Photo Biennale Japan vào năm 1995 và là thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Quảng cáo Nhật Bản kể từ đó.

Thiết bị

  • X-H1