Lajos Kalmár

Anh là tác giả của 34 album ảnh cá nhân và đã đóng góp trong việc xuất bản hơn 20 tập ảnh. Hơn nữa, anh đã sản xuất các bảng quảng cáo, danh mục, tờ rơi, sách quảng cáo nhỏ, áp phích, lịch và bưu thiếp với số lượng lớn cả trong và ngoài Hungary. Ngoài việc theo đuổi nghệ thuật của mình, anh chủ yếu chuyên về nhiếp ảnh công nghiệp và quảng cáo, cũng như cảnh quan thành phố và phong cảnh. Nhiếp ảnh đa dạng của anh bao gồm các kỹ thuật trên quy mô rộng từ máy ảnh quan sát đến máy ảnh toàn cảnh ống kính xoay và đến các công nghệ kỹ thuật số mới nhất. Trong tác phẩm nghệ thuật của mình, anh sử dụng các công nghệ trắng đen thủ công cũng như các bản in màu cực lớn. Kể từ năm 2012, anh làm giảng viên tại các trường nhiếp ảnh quốc gia và địa phương khác nhau. Hơn nữa, anh được thuê bởi các nhóm và đội nghệ thuật khác nhau như là nhiếp ảnh gia thường trực của họ, anh cũng làm công việc biên tập cho sách và các ấn phẩm khác.

Thư viện
Lajos Kalmár (Hungary)Macro still lifes
Lajos Kalmár (Hungary)
Macro still lifes
Lajos Kalmár (Hungary)My People
Lajos Kalmár (Hungary)
My People
Lajos Kalmár (Hungary)My City #2
Lajos Kalmár (Hungary)
My City #2
Lajos Kalmár (Hungary)Black and White Single Images #2
Lajos Kalmár (Hungary)
Black and White Single Images #2
Lajos Kalmár (Hungary)Black and White Multiexposure #2
Lajos Kalmár (Hungary)
Black and White Multiexposure #2
Lajos Kalmár (Hungary)Aero
Lajos Kalmár (Hungary)
Aero
Lajos Kalmár (Hungary)Black and White Single Images
Lajos Kalmár (Hungary)
Black and White Single Images
Lajos Kalmár (Hungary)My City
Lajos Kalmár (Hungary)
My City
Lajos Kalmár (Hungary)Portraits
Lajos Kalmár (Hungary)
Portraits