Kazuya Seki (Japan)

Thành viên của JPS (Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Chuyên nghiệp Nhật Bản)

Một người tiên phong của chân dung Astro. Anh được đánh giá cao về các hội thảo về nhiếp ảnh, quay phim và xử lý hậu kỳ.

Thiết bị

  • GFX100
  • GFX100S
  • GFX 50S
  • GF23mmF4 R LM WR
  • GF30mmF3.5 R WR
  • GF45mmF2.8 R WR
  • GF80mmF1.7 R WR
  • GF250mmF4 R LM OIS WR
  • GF32-64mmF4 R LM WR
  • GF45-100mmF4 R LM OIS WR