Localize to Vietnamese (Japan)

Sinh ra ở Tokyo. Tốt nghiệp Đại học Nhật Bản. Anh là nhiếp ảnh gia của công ty chụp ảnh công trường xây dựng và nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia thương mại Teruki Gotou.

Chuyên môn của anh là chân dung phụ nữ.

Thiết bị

  • X-H1