2021.05.13

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH #FUJI5K

Date:
13.05.2021 - 18.07.2021
Time:
10:00 am - 4:00 pm

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH #FUJI5K

Xin lưu ý rằng quyền của FUJIFILM bao gồm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi đối với nội dung Cuộc thi được đề cập trên Trang web/Facebook Fanpge, hoặc quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng Trang web/Facebook Fanpage vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Mọi thay đổi (nếu có) sẽ được đăng tải trên Trang web/Facebook Fanpage hoặc được nêu cụ thể trong các Điều khoản và điều kiện.

1.            Tên chương trình: Cuộc thi ảnh #FUJI5K

2.            Đơn Vị Tổ chức: FUJIFILM Việt Nam

3.            Thời gian tổ chức: từ 10:00 ngày 13.05.2021 đến 16:00 ngày 18.07.2021

 • Đăng tải và Gửi bài thi: 13.05 – 13.07.2021
 • Bình chọn: 14.07 – 18.07.2021
 • Công bố kết quả: 21.07.2021

4.    Đối tượng tham gia:

 • Cuộc thi chỉ dành cho người mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày tham gia cuộc thi. Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến việc tham gia Cuộc thi hay có sự vi phạm đối với các Điều khoản và điều kiện này, người tham dự Cuộc thi phải bảo đảm bồi thường cho Fujifilm đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan. FUJIFILM chịu trách nhiệm và giữ toàn quyền quyết định đối với Cuộc thi.
 • Nhân viên Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, nhân viên đại lý, nhà phân phối của Công ty Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, các công ty quảng cáo, in ấn có liên quan và thân nhân của các đối tượng này không được tham dự Cuộc thi cũng như các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.
 • Fujifilm sẽ có quyền xem xét việc truất quyền và/hoặc loại trừ người tham gia nào khi tham gia Cuộc thi, có hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, việc vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này.

5.  Thiết bị:
Máy ảnh Fujifilm gồm máy thuộc dòng GFX Series và máy X Series.

6.  Đồng ý Điều khoản và điều kiện:

Người tham dự chỉ có thể tham gia Cuộc thi khi đồng ý và tuân thủ hoàn toàn các Điều kiện và điều khoản gọi là “Các điều khoản sử dụng”; Xin hãy vui lòng đọc kỹ mục “Điều khoản và điều kiện” trước khi tham gia. Lưu ý, người tham dự không thể sửa đổi, sao chép, công bố công khai, trình bày, hoặc tái sử dụng nội dung tại Trang web/Facebook Fanpge này cho mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm: các văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video mà không được FUJIFILM Việt Nam cho phép.

FUJIFILM Việt Nam có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các cuộc thi được đề cập trên Trang web/Facebook Fanpge hoặc các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên Trang web/Facebook Fanpge hoặc nêu cụ thể trong các Điều khoản và điều kiện / Các điều khoản sử dụng.

7. Cách thức tham gia:

Cuộc thi chia làm 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 – Đăng tải & Gửi bài thi: từ 10:00 giờ ngày 13.05 – 23 giờ 59 phút ngày 13.07.2021
 • Giai đoạn 2 – Bình chọn: từ 9 giờ 00 ngày 14.07 – 16 giờ 00 ngày 18.07.2021

Giai đoạn 1 – Gửi bài thi:

 • Bước 1: Đăng tải hình ảnh lên trang Facebook Cá nhân thể hiện được 1 trong 5 chủ đề của Cuộc thi dưới đây:
  1. Khẩu trang
  2. Khử khuẩn
  3. Khoảng cách
  4. Không tập trung
  5. Khai báo
 • Bước 2: Thêm nội dung có câu trúc như sau: [Tên máy ảnh] [Tên ống kính]
  Ví dụ: Ảnh được chụp bằng X-T4 với XF23mmF1.4
 • Bước 3: Thêm Hashtag có cấu trúc như sau
  #FujifilmVietnam #Fuji5K và  gắn thẻ (tag) @FujifilmVietnamOfficial vào bài đăng của bạn.
 • Bước 4: Gửi ảnh chụp với chất lượng tốt đến hộp thư điện tử [email protected] với tiêu đề: Fuji5K – [Tên tác giả] và kèm Link Facebook bài thi trong nội dung để BTC xác nhận bài thi hợp lệ.

Giai đoạn 2 – Bình chọn:
Album ảnh bình chọn sẽ được đăng tải vào lúc 9 giờ sáng ngày 14.07.2021 và kết thúc vào 16:00 ngày 18.07.2021.
BTC sẽ đăng tải đầy đủ các bài dự thi vào Album tổng hợp để các bạn tham gia kêu gọi bình chọn.

Lưu ý Vòng Bình Chọn: 
1. Mỗi tài khoản Facebook chỉ được Reaction (1 lần), Bình luận (1 lần) và Chia sẻ (1 lần). Nếu tài khoản nào Reaction/Bình luận/Chia sẻ nhiều hơn1 trong cùng một bài thi, số lượng vượt hơn quy định sẽ không được tính.
2. Số lượng Reaction, bình luận, chia sẻ chỉ được tính trên bài thi được đăng tải trong Album ảnh của cuộc thi. Các hoạt động Reaction, bình luận trong các bài chia sẻ lại sẽ không được chấp nhận.
3. Các bài dự thi có sử dụng các công cụ tăng tương tác ảo dưới mọi hình thức sẽ bị hủy quyền tham dự giải “Yêu thích nhất”.
4. Giải “Yêu thích nhất” dành cho 01 bài thi có tổng lượng “Reaction, bình luận, chia sẻ” nhiều nhất. Trường hợp các bạn có số lượng bài thi nhiều hơn một, sẽ tính trên tổng lượng “Reaction, bình luận, chia sẻ” của từng bài thi riêng biệt, không cộng dồn.

7.1  Người tham gia chỉ được phép tham gia tối đa 5 hình ảnh khác nhau cho tất cả chủ đề cho cùng 1 tài khoản (trong thời gian diễn ra cuộc thi).
7.2 Thí sinh dự thi sẽ được yêu cầu đăng công khai tài khoản Facebook mình.
7.3 Người tham gia phải tự đảm bảo rằng các hình ảnh gửi dự thi đã được đăng tải thành công. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trước bất kỳ lỗi kỹ thuật nào dẫn đến việc người tham gia không thể gửi các hình ảnh dự thi trong khung thời gian quy định.
674 Các bức ảnh có chứa ‘watermarks’ hoặc bao gồm chữ ký của tác giả (photo credits) sẽ không được tham dự thi.
7.5 Người tham gia đảm bảo rằng hình ảnh dự thi là hình ảnh tự sáng tác bởi người tham gia, hình ảnh dự thi được gửi là bản gốc và chưa được công bố trên bất kì phương tiện truyền thông/ cuộc thi nào trước đó, theo đó người tham gia sở hữu tất cả các quyền cần thiết. Người tham gia cũng đảm bảo nội dung hình ảnh phải phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức, và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm nghĩa vụ này.
7.6 Người tham gia xác nhận rằng mỗi cá nhân được mô tả (nếu có) trong hình dự thi đã cho phép được chụp chân dung như hiển thị. Bất kỳ quần áo, trang phục hoặc vật liệu nào khác đang sử dụng phải được thuê hoặc mượn với sự cho phép của người sở hữu, và cũng phải có được mọi giấy phép liên quan khác.
7.7 Người tham gia đồng ý bồi thường đầy đủ cho Fujifilm về mọi khoản tiền bản quyền, chi phí và bất kỳ khoản tiền nào khác do vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên từ bất cứ ai vì bất cứ lý do nào.
7.8 Trước khi nhận giải, BTC sẽ yêu cầu người nhận giải cung cấp: ảnh RAF, các tài liệu chứng minh nguồn gốc ảnh. Nếu phát hiệu dấu hiệu không minh bạch, BTC có quyền từ chối trao giải và giải thưởng sẽ được dành lại cho người đủ tiêu chuẩn kế tiếp.

8. Quy định về ảnh dự thi:

8.1  Bằng việc gửi các Ảnh dự thi, mỗi thí sinh dự thi (a) đồng ý cho phép Fujifilm sử dụng và/hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng, mà không có bồi thường, lợi ích hoặc giải thưởng, màviệc sử dụng này không độc quyền và không huỷ ngang để sử dụng, tái xuất bản, chỉnh sửa và/hoặc sửa đổi Ảnh dự thi trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích marketing và quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn các ấn phẩm tại cửa hàng của Fujifilm; (b) tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả các yếu tố có trong bài dự thi (i) là bản gốc của thí sinh dự thi hoặc được chỉnh sửa cho rõ hơn, (ii) không và sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ thỏa thuận nào mà thí sinh dự thi là một bên, (iii) không chứa nội dung phỉ báng, hoặc việc xuất bản hoặc bán sẽ có vi phạm bất kỳ quy chế hoặc quy định liên bang hoặc quốc gia nào, (iv) không phải ảnh khiêu dâm hoặc bất kỳ hình thức trái pháp luật nào khác, và (v) không yêu cầu Fujifilm phải trả hoặc chịu bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do việc Fujifilm sử dụng hoặc khai thác ảnh dự thi. Người dự thi cũng sẽ phải bồi thường và bảo vệ Fujifilm và các đơn vị liên kết của Fujifilm khỏi mọi khiếu nại, hành động, thiệt hại, mất mát và các phí tổn và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý và phí chuyên môn) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm những điều trên.

8.2. Những người đoạt giải sẽ đồng ý để Fujifilm hoặc đại diện được uỷ quyền của Fujifilm liên lạc để tham gia các sự kiện quan hệ công chúng gắn liền với cuộc thi nhằm đưa Cuộc thi và máy Fujifilm lên báo chí. Có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc trích dẫn các phát ngôn để đưa vào các thông cáo báo chí và các cuộc họp báo, các cuộc phỏng vấn, v.v.

8.3. Fujifilm có quyền loại bỏ tất cả các bài dự thi không đáp ứng các quy tắc và quy định của Cuộc thi. Bao gồm các bài dự thi được gửi với thông tin không hợp lệ hoặc không chính xác.

8.4. Các thí sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi nếu sử dụng các phương pháp không lành mạnh hoặc phi đạo đức khi tham gia cuộc thi.

8.5. Quyết định của Fujifilm đối với những người đoạt giải là quyết định cuối cùng.

 

9.  Cơ cấu giải thưởng

9.1 Trong thời gian diễn ra chương trình, người tham gia chỉ được thắng 01 giải duy nhất.

9.2  Trường hợp BTC không tìm được hoặc chọn được người thắng giải xứng đáng cho các hạng mục dự thi tương ứng, BTC có quyền thông báo hủy bỏ giải thưởng của hạng mục giải tương ứng.

9.3 Các thí sinh thắng giải cần cung cấp cho BTC đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh nhân thân (Chứng Minh Nhân Dân/Căn cược công dân). của người thắng giải, ảnh RAF, EXIF và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hình ảnh.

9.4 Trường hợp người tham gia đăng ký không đầy đủ thông tin hay thông tin cá nhân sai thì trường hợp đó xem như không hợp lệ. Trường hợp này BTC có quyền trao giải cho người tham gia khác.

9.5 Kết quả của tất cả Người đoạt giải sẽ được công bố vào tháng 07 năm 2021 thông qua Trang web https://fujifilm-x.com/vi-vn/ và Fujifilm Việt Nam Facebook Fanpage.

9.6 Theo các Điều khoản và Điều kiện tại đây, những Người đoạt giải trong cuộc thi sẽ nhận được (các) giải thưởng được liệt kê dưới đây:

Giải thưởng:

GIẢI QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG
Giải Chung Cuộc Ống kính FUJINON XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II 01
Giải Yêu Thích Nhất Túi máy ảnh National Geographic Africa cỡ nhỏ 01
Giải Động Viên Mũ lưỡi trai Fujifilm 05

Trong đó, Giải chung cuộc và Giải Động Viên do Fujifilm lựa chọn. Giải Yêu thích nhất dành cho bài thi có Tổng Lượng Tương tác (Reaction + Comment + Share) nhiều nhất.

 

 10. Quy định về nhận giải thưởng và các điều khoản liên quan

10.1. Giải thưởng là không thể chuyển nhượng, không có giá trị quy đổi tiền mặt. Nếu sản phẩm trao giải không có sẵn, Fujifilm có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào với các sản phẩm có giá trị tương đương mà không cần báo trước.

10.2. Màu sắc của giải thưởng là ngẫu nhiên.

10.3 Những người đoạt giải cũng sẽ được thông báo riêng bằng email hoặc điện thoại và sẽ được yêu cầu xác nhận khi đọc email trong thời gian không quá 7 ngày sau khi thông báo được gửi. Fujifilm có quyền giải quyết mọi giải thưởng không có người nhận theo bất kỳ cách thức nào được cho là phù hợp.

10.4 Trong trường hợp áp dụng, các giải thưởng chưa được nhận trong vòng ba mươi ngày (30) ngày kể từ ngày thông báo đến nhận sẽ phải tuân theo quyết định riêng của Fujifilm. Quyết định của Fujifilm liên quan đến việc trao mọi giải thưởng, và/hoặc trong mọi trường hợp kể cả bất kỳ trường hợp nào không được nêu trong “các điều khoản và điều kiện” này, cũng sẽ là cuối cùng và bắt buộc đối với mọi người tham gia vào cuộc thi, các câu hỏi, thách thức hoặc khiếu kiện có thể không được tiếp nhận hoặc xử lý liên quan đến quyết định của Fujifilm về cũng trường hợp này. Việc nhận bất kỳ giải thưởng nào của mọi người đoạt giải trong cuộc thi này bắt buộc phải tuân thủ bất cứ và mọi luật lệ, nội quy và quy định áp dụng.

10.5 Hình ảnh, tên của các người tham gia được chọn sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị hoặc cho các mục đích thương mại khác của Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam mà không cần thanh toán cho người chơi và không cần thêm điều kiện gì khác để được sử dụng, ngoại trừ các hoạt động mà pháp luật nghiêm cấm.

10.6 Người tham gia không được dùng bất kỳ cách thức nào để phá hoại hoặc gian lận. Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động khóa tài khoản của người chơi mà không cần thông báo trước nếu người chơi vi phạm quy định này.

10.7 Bằng việc đăng ký tham dự Cuộc thi, người tham gia đồng ý sẽ không đăng tải các nội dung tiêu cực, bình phẩm mang tính chất tiêu cực liên quan đến Cuộc thi, hoặc bất kỳ nội dung nào, mà được Fujifilm cho là ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và thương hiệu của Fujifilm. Fujifilm giữ quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm này,

10.8 Trường hợp có bất cứ người dự thi nào bị loại khỏi cuộc thi, Fujifilm có thể toàn quyền quyết định có nên chọn người dự thi thay thế hay không. Trong trường hợp này, bất cứ người dự thi bổ sung nào cũng sẽ được lựa chọn dựa trên cùng các tiêu chí như người dự thi ban đầu và sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

10.9 Tùy theo nhu cầu thực tế nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của chương trình, BTC giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. BTC sẽ thông báo đến người tham gia bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa lên website chương trình.

10.10 BTC có quyền thay đổi giải thưởng có giá trị tương đương tùy theo tình hình sản phẩm.

10.11 Người tham gia được chọn trúng thưởng có trách nhiệm đóng các loại thuế liên quan theo quy đinh của pháp luật và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng. Khi nhận thưởng, người tham gia phải xuất trình đầy đủ bản sao giấy chứng minh nhân dân và bản chính để đối chiếu. BTC sẽ giữ lại bản sao để lưu trữ.  BTC có quyền từ chối trao thưởng nếu người tham gia không xuất trình đầy đủ các giấy tờ/ bằng chứng hợp lệ như đã nêu trên.

10.12 BTC có thẩm quyền quyết định, hoãn lại hay hủy bỏ cuộc thi ở bất kể thời điểm nào bằng cách thông báo đến người tham gia trên website chương trình nếu gặp trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn máy tính bị nhiễm virus, bị lỗi hay các vấn đề kỹ thuật khác làm gián đoạn sự quản lý, bảo mật. Trước khi đình chỉ hay hủy bỏ, người tham dự cam kết không tạo ra các nguyên nhân làm gián đoạn tới cuộc thi hay ngăn chặn người khác tham gia vào cuộc thi.

10.13 BTC không có nghĩa vụ về pháp lý cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng (gián tiếp hay trực tiếp) trong quá trình vận chuyển quà tặng của cuộc thi.

10.14 Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình này, BTC sẽ xem xét quyết định. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

11.    Sử dụng thông tin cá nhân

11.1  Thông tin – Tất cả các thông tin, bao gồm thông tin cá nhân (“Thông tin”) đã gửi hoặc biết đến Fujifilm và/hoặc các chi nhánh liên quan đến Cuộc thi này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu và xử lý theo các Điều khoản và Điều kiện này và Những điều được quy định trong Chính sách bảo mật của Fujifilm tại: https://fujifilm-vietnam.vn/en/privacy_policy/ (“Chính sách Quyền riêng tư”).

11.2  Sử dụng thông tin – Bên cạnh những điều khoản được quy định trong Chính sách Bảo mật, bằng cách tham gia cuộc thi, bạn đồng ý cho Fujifilm: sử dụng Thông tin mà không cần bồi thường, cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị của Fujifilm; và sử dụng Thông tin mà không cần bồi thường, cho mục đích quản lý liên quan đến Cuộc thi.

11.3  Mỗi cá nhân tham gia cuộc thi này đều thừa nhận rằng đối với bất kỳ Thông tin nào mà cá nhân đó cung cấp theo Trang web này: Cá nhân đó có quyền tiết lộ Thông tin đó; và Việc tiết lộ này tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư của bất kỳ quốc gia nào, trong phạm vi địa lý của Cuộc thi và chúng tôi có quyền sử dụng Thông tin đó như được thể hiện trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ Thông tin đó cho các đối tác bên ngoài của Fujifilm hoặc các bên thứ ba).

11.4  Cung cấp thông tin cho các bên thứ ba – Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng Thông tin cho một bên thứ ba không liên quan nếu không có sự chấp thuận của cá nhân tham gia. Nếu có thể, cá nhân tham gia sẽ có cơ hội cho biết là muốn “đồng ý” và / hoặc “không đồng ý” để tiếp nhận thông tin quảng cáo và / hoặc tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ khác từ chúng tôi và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

11.5  Phân tích Hành vi Người dùng – Chúng tôi có quyền thực hiện phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng nhằm đo lường sự quan tâm và sử dụng các lĩnh vực khác nhau của Trang web và để thông báo cho nhà quảng cáo về những thông tin đó cũng như số người dùng đã được tiếp xúc hoặc nhấp vào biểu ngữ quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu thông tin cá nhân và bạn phải kiểm tra chính sách bảo mật hiện hành của bên đó.

11.6  Cookies – Bạn nên biết rằng thông tin và dữ liệu có thể được tự động thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. “Cookies” là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể sử dụng để nhận dạng người dùng lặp lại và cho phép chúng tôi quan sát hành vi và biên soạn dữ liệu tổng hợp để cải tiến trang web và nhằm mục tiêu quảng cáo. Cookies không gắn vào hệ thống của người dùng và không làm hỏng tệp tin của người dùng. Nếu cá nhân tham gia không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies, có một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookies.

11.7  Cập nhật hoặc xóa thông tin – cá nhân tham gia có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật, sửa đổi và chỉnh sửa đối với thông tin đã thu thập trước đây bằng cách sử dụng Mẫu phản hồi trên Trang web. Bên cạnh đó, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, việc xóa thông tin có thể là bất khả thi vì có một số thông tin còn sót lại do sao lưu và hồ sơ xóa.

12. Nghĩa vụ

12.1   Fujifilm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư tổn, thiệt hại hay sự thất vọng của thí sinh tham gia cuộc thi hay từ việc chấp nhận giải thưởng. Fujifilm cũng không chịu trách nhiệm về việc bảo quản, hoàn trả, hay việc không giao hồ sơ hay hồ sơ bị thất lạc, trễ hạn, hay bị gửi nhầm, những vấn đề về trục trặc kỹ thuật của mạng điện thoại, mạng toàn cầu, hệ thống mạng, nhà cung cấp, máy chủ, thiết bị máy tính, phần mềm tin học; sự cố nghẽn mạng toàn cầu hay mạng điện thoại, bao gồm cả những hư tổn và thiệt hại của máy vi tính hay điện thoại mà thí sinh hay người khác dùng để tải bất kỳ tài liệu của cuộc thi.

12.2  Khi đã nộp đơn đăng ký, thí sinh đồng ý và bảo đảm rằng sẽ không nộp những nội dung (a) có nội dung hằn học, đe doạ, khiêu dâm hay kích thích bạo lực, có chứa hình ảnh khoả thân, hình ảnh bạo lực vô cớ (b) vi phạm bất kỳ đạo luật, quy chế pháp lệnh, quy định (bao gồm nhưng không giới hạn, việc kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch), có nghĩa là, hoặc có thể được xem một cách chính đáng là, nói xấu, bôi nhọ, thù hận, có thành kiến phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo ​​hoặc gây khó chịu, đe dọa hoặc quấy rối một cách bất hợp pháp với bất kỳ một cá nhân, quan hệ làm ăn hay công ty nào; (c) thay mặt cho bất kỳ thương gia hoặc nhà sản xuất, hoặc cho tổ chức nào mà bạn đã được bồi thường hoặc cấp xem xét bởi bất kỳ bên thứ ba; (d) bao gồm bất kỳ thông tin sử dụng tài liệu tham khảo các trang web khác, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin hoặc điện thoại liên lạc; (e) hoặc có chứa virus máy tính, sâu hoặc các tập tin, chương trình có thể phá hoại máy vi tính.

13. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Xin ghi nhận rằng tất cả các tư liệu được đăng tải trên các trang web có thể được tải bởi người xem là bên thứ ba. Fujifilm đã có những bước phòng ngừa để ngăn chặn người dùng tải về. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, Fujifilm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra.

THỂ LOẠI