2021.11.18

GFX Challenge Grant Program 2021 รายละเอียดภาษาไทย

Make Your Next Great Image

โครงการ GFX Challenge Grant ซึ่งสนับสนุนโดย FUJIFILM เป็นโครงการมอบทุนที่ให้รางวัล Grant Award ระดับโลก 5 รางวัล และรางวัล Grant Award ระดับภูมิภาค 10 รางวัล เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทำโปรเจ็กต์ภาพของพวกเขาให้เป็นจริง โดยใช้อุปกรณ์ของ FUJIFILM ในตระกูล GFX

โครงการที่เสนอสามารถส่งเป็นภาพนิ่งหรือในรูปแบบภาพยนตร์ โดยจะมีระยะเวลาสร้างสรรค์ผลงานถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 และผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ fujifilm-x.com

ส่ง Proposal เพื่อลุ้นรับรางวัล Grant Award ระดับโลก $10,000 หรือระดับภูมิภาค $5,000 เริ่มต้นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นความจริง!

Grant Award ระดับโลก
– ใช้งานกล้อง GX พร้อมเลนส์ GF ในช่วงผลิตผลงาน
– ได้รับแนะนำและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ของ FUJIFILM
– เงินทุน $10,000
Grant Award ระดับภูมิภาค
– ใช้งานกล้อง GX พร้อมเลนส์ GF ในช่วงผลิตผลงาน
– ได้รับแนะนำและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ของ FUJIFILM
– เงินทุน $5,000
*ไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วม
* เงินทุนรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะรวมทั้งหมดประมาณ $229,500

How to Apply

โปรดศึกษากติกาของโปรแกรมนี้สำหรับการเข้าร่วมตามรายละเอียดด้านล่าง

ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2565
คุณสมบัติ
  • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • โครงการนี้เปิดโอกาสให้ช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมถึงช่างภาพวีดีโอ
  • พนักงานของบริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

Propose a Creative Project

นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพียงแค่คุณมีไอเดียและเขียน Proposal ส่งมาให้เรา โดยสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอนั้นต้องสื่อสารได้ชัดเจนมากที่สุด หากความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ถูกการคัดเลือก คุณจะได้รับทุนสนับสนุนระดับภูมิภาคหรือระดับโลกจากเรา

เพื่อเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียมกัน ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาหลักของโปรแกรมนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคุณก็สามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์นั้นในภาษาของคุณได้ โดยที่ความสามารถทางภาษาจะไม่ถือเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

Proposal ของคุณต้องมีความยาวไม่เกิน 1,500 คำและตอบคำถามต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอียด แจ้งรายละเอียดต่างๆของโครงการ เช่น รูปแบบ วิธีการนำเสนอ ผลลัพธ์ และ Timeline ของโครงการ
การประเมินและการวัดผล สามารถประเมินประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ของโครงการของคุณได้อย่างไร
การสื่อสาร นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานจาก Fujifilm
หากคุณเป็นผู้รับรางวัล Grant Award โครงการของคุณจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร?
Fujifilm Partnership คุณจะใช้ประโยชน์จากการให้คำปรึกษาและทรัพยากรอื่นๆ ที่ Fujifilm เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Grant Award ได้อย่างไร

โปรดส่งสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับ Proposal ของคุณ
– รายละเอียดงบประมาณของโครงการ โดยอธิบายว่าจะใช้เงินรางวัล Grant Award อย่างไร
– CV หรือ Resume ของผู้สมัครที่อธิบายประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการถ่ายภาพวีดีโอ
* ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF เท่านั้น
* ไฟล์ต้องมีขนาดต่ำกว่า 10MB
* เอกสารจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถส่งมาพร้อมกับภาษาอื่นได้ ความสามารถทางภาษาจะไม่ถือเป็นเกณฑ์การคัดเลือก

The Selection Process

เปิดรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 5 มกราคม 2565
ส่งใบสมัครพร้อม Proposal ได้ทางด้านล่าง
โปรดอย่าลืมว่า ใบสมัครและ Proposal ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบ PDF และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
รอบที่ 1 วันที่ 6 – 21 มกราคม 2565
FUJIFILM จะพิจารณาผู้เข้าร่วมประกวดจากทั้งหมดและคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคละ 10 โครงการจาก 5 ภูมิภาค รวมทั้งหมด 50 โครงการ และจะพิจารณารอบที่สองภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายในระดับภูมิภาคจะได้รับแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทางอีเมล (สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom)
รอบที่ 2 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
FUJIFILM จะคัดเลือกผู้เข้ารอบที่ผ่านการสัมภาษณ์ในระดับภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 โครงการ รวมทั้งหมด 15 โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย
รอบสุดท้าย วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ทีม FUJIFILM จากสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น จะคัดเลือกผู้ชนะในระดับโลกจำนวน 5 โครงการ และยังคงผู้ที่ชนะในระดับภูมิภาคอีก 10 โครงการไว้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นจริง โดยจะประกาศผลภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565

*การคัดเลือกรอบที่ 1 และ 2 จะดำเนินการในระดับภูมิภาค โดยแบ่งเป็นภูมิภาคดังนี้ 1. อเมริกา 2. ยุโรป 3. เอเชียใต้/ โอเชียเนีย 4. จีน/ ฮ่องกง/ ไต้หวัน 5. ญี่ปุ่น/ เกาหลี / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
*การคัดเลือกรอบสุดท้ายจะดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ FUJIFILM ณ ประเทศญี่ปุ่น
*Proposal ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะได้รับการตรวจสอบเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์รอบที่ 2 อาจดำเนินการในภาษาอื่น หาก FUJIFILM สามารถสนับสนุนได้
*ความสามารถทางภาษาจะไม่ถือเป็นเกณฑ์การคัดเลือก
*FUJIFILM ขอสงวนการแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น
*คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ รวมถึงภาพและวีดีโอที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ FUJIFILM ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

Selection Criteria

Fujifilm จะตรวจสอบ Proposal ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยแต่ละหัวข้อจะมีการพิจารณาให้คะแนนเท่ากัน
1. ความเกี่ยวข้องของโครงการกับวัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่ง Proposal ของผู้สมัคร
2. ความเหมาะสมของเรื่องราวที่ต้องการสร้างสรรค์โดยใช้อุปกรณ์ในตระกูล GFX
3. ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ
4. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/การดำเนินการ (ความเป็นไปได้ของโครงการ, ขนาดงบประมาณโดยรวม, ความเป็นไปได้ที่โครงการจะแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้)
5. ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร

Entry Submission

กรอกใบสมัครที่นี่