This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

XF35mmF2 R WR

เลนส์มาตรฐานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการออกแบบที่มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา


เลนส์ทางยาวโฟกัสมาตรฐานที่ให้ความชัดสูงและโบเก้ที่สวยงาม โครงสร้างชิ้นเลนส์ 9 ชิ้นจัดเป็น 6 กลุ่ม พร้อมชิ้นเลนส์ Asphercal ถึง 2 ชิ้น ให้ความสมดุลทั้งคุณภาพสูงและขนาดกะทัดรัด โครงสร้างภายนอกกันฝุ่นละอองและละอองน้ำ และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -10°C เหมาะอย่่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพฉากต่างๆ นี้เป็นเลนส์มาตรฐานใหม่สำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ  

GALLERY

LEARN MORE