This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

XF2X TC WR

ขยายทางยาวโฟกัสเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าโดยยังให้คุณภาพสูง

เลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้ด้วยของเลนส์ที่ใช้งานด้วย*1 อีกสองเท่า เลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสที่มาพร้อมโครงสร้างชิ้นเลนส์ที่ดีเยี่ยมกับโครงสร้าง 9 ชิ้นเลนส์จัดเป็น 5 กลุ่มเพื่อรักษาคุณภาพของภาพจากเลนส์ที่ใช้งานร่วมด้วย นอกจากนี้ต้องขอบคุณการออกแบบที่ครบวงจรเมื่อรวมเข้ากับเลนส์ที่รองรับ ทั้งความสามารถในการกันฝุ่นละออง ละอองน้ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิ -10℃ของเลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสนี้ ซึ่งทำให้เป็นไปได้ที่จะทำงานกลางแจ้งร่วมกับตัวกล้อง X-T1 และ X-Pro2 เลนส์ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR หรือ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR ที่กันฝุ่นละออง และละอองน้ำ
 
*1 รองรับเลนส์  (ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2016) 
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR ⇒ 100-280มม.F5.6 with เมื่อต่อกับเลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัส (เทียบเท่าเลนส์ 152-427mm ในกล้องฟิล์มแบบ 35มม.) 
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR ⇒ 200-800มม.F9-11 เมื่อต่อกับเลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัส (เทียบเท่าเลนส์ 305-1,219มม. ในกล้องฟิล์มแบบ 35มม.)