This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

XF1.4X TC WR_1

ขยายทางยาวโฟกัสเพิ่มขึ้นอีก 1.4 เท่าโดยยังให้คุณภาพสูง

เลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้ด้วยของเลนส์ที่ใช้งานด้วย*1 อีก 1.4 เท่า ขณะที่ช่องรับแสงจะเพิ่มขึ้นอีก 1 สตอป เลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสที่มาพร้อมโครงสร้างชิ้นเลนส์ที่ดีเยี่ยมกับโครงสร้าง 7 ชิ้นเลนส์จัดเป็น 3 กลุ่มเพื่อรักษาคุณภาพของภาพจากเลนส์ที่ใช้งานร่วมด้วย นอกจากนี้ต้องขอบคุณการออกแบบที่ครบวงจรเมื่อรวมเข้ากับเลนส์ที่รองรับ ทั้งความสามารถในการกันฝุ่นละออง ละอองน้ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิ -10℃ของเลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสนี้ ซึ่งทำให้เป็นไปได้ที่จะทำงานกลางแจ้งร่วมกับตัวกล้อง X-T1 เลนส์ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR หรือ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR ที่กันฝุ่นละออง และละอองน้ำ
 
*1 รองรับเลนส์ (ณ เดือนมกราคม 2016) : XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR และ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS