2021.11.01

FUJIFILM X-T4 Winter Cashback

Date:
01.11.2021 - 31.01.2022

FUJIFILM X-T4 Winter Cashback

Klanten die tussen 1 februari – 31 januari 2022 (“Promotieperiode”) een nieuwe FUJIFILM X-T4 body of kit (“in aanmerking komend product”) kopen, komen in aanmerking voor een Cashback-beloning. De cashback kan worden geclaimd door een account aan te maken of in te loggen op: www.fujifilm-connect.com. Na inlog kan een product geregistreerd worden en een claim voor cashback worden ingediend.Het Cashbackbedrag kan variëren per in aanmerking komend gekocht product. Het in aanmerking komende product, de Cashback-bedragen en de Promotieperiodes staan vermeld op de pagina ‘Meer informatie’.

Voor alle promoties geldt: Tweedehands of refurbished FUJIFILM-camera’s en -objectieven zijn uitgesloten van deze promotie.


Deelnemende productenCashbackActie periode
FUJIFILM X-T4 Body Zwart€200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022
FUJIFILM X-T4 Body Zilver €200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022
FUJIFILM X-T4 Zwart/ XF18-55mm F2.8-4.0 R LM OIS Kit€200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022
FUJIFILM X-T4 Zilver / XF18-55mm F2.8-4.0 R LM OIS Kit€200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022
FUJIFILM X-T4 Zwart/ XF16-80mm F4 R OIS WR Kit€200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022
FUJIFILM X-T4 Zilver / XF16-80mm F4 R OIS WR Kit€200,-1 November 2021 t/m 31 Januari 2022

Meer informatie

 

PROMOTIE OMSCHRIJVING & ALGEMENE VOORWAARDEN

Klanten die tussen 1 februari – 31 januari 2022 (“Promotieperiode”) een nieuwe FUJIFILM X-T4 body of kit (“in aanmerking komend product”) kopen, komen in aanmerking voor een Cashback-beloning.

1. Aankopen moeten worden gedaan bij een gekwalificeerde detailhandelaar zoals beschreven op de pagina ‘Gekwalificeerde detailhandelaren’.
2. Alleen consumenten die tenminste 18 jaar oud zijn, in Nederland of de Europese econimische ruimte wonen en online of in de winkel een in aanmerking komend product hebben gekocht bij een in aanmerking komende detailhandelaar in Nederland, komen in aanmerking voor deelname aan deze promotie en moeten hier een claim indienen. Voor een lijst van in aanmerking komende detailhandelaren in Nederland, klik hier. Andere claims zullen worden afgewezen. Voor aankopen in andere landen kunt u terecht op de betreffende landenpagina www.fujifilm-connect.com/promotions (er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn). Alleen echte in aanmerking komende nieuwe FUJIFILM-camera’s en -objectieven die op de pagina ‘Meer informatie’ staan, komen in aanmerking voor deze actie.
3. Claims voor aankopen tijdens de Promotieperiode kunnen onmiddellijk na aankoop van het in aanmerking komende product worden ingediend en moeten uiterlijk op 28 februari 2022 worden ingediend. Een geldige aankoopfactuur of aankoop bon is nodig om een claim in te dienen. Een orderbevestiging is geen geldig aankoopbewijs. Claims die buiten deze periode worden ontvangen, worden afgewezen.
4. Het claimformulier is te vinden op het tabblad promoties op de website www.FUJIFILM-connect.com (‘Claim Now’). U dient eerst een account aan te maken, voor u een claim kunt indienen.
5. Valse, gewijzigde of vervalste facturen of kwitanties zullen worden afgewezen en de desbetreffende claims zullen worden behandeld als frauduleuze claims.
6. Elke klant mag slechts één (1) van elk van de in aanmerking komende producten in de promotie kopen. Het maximum aantal verschillende claims per klant is 5 (indien de promotie meerdere verschillende producten bevat). Meerdere producten per claim is toegestaan en wordt aanbevolen.
7. Detailhandelaren mogen geen claims indienen namens hun klanten. Eventuele claims die door detailhandelaren worden ingediend, worden afgewezen.
8. Een claim kan niet worden ingediend als het in aanmerking komende product wordt geretourneerd aan de in aanmerking komende detailhandelaar voor een terugbetaling of omruiling. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product dat wordt geretourneerd of geruild, zal de claim worden afgewezen en zal deze worden beschouwd als een frauduleuze claim.
9. Aanvragers moeten het serienummer van het in aanmerking komende product op het claimformulier vermelden. Het serienummer is te vinden op de doos of op het in aanmerking komende product. De eiser moet het serienummer in de betreffende doos typen en tevens een foto van hetzelfde serienummer uploaden. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product met behulp van een serienummer dat is gebruikt voor een claim in het kader van een eerdere promotie of een eerdere claim in het kader van deze promotie of dat opzettelijk is vervalst, wordt de claim afgewezen en wordt deze beschouwd als een frauduleuze claim.
10. Het serienummer wordt gevalideerd aan de hand van bestaande records. Dit omvat een controle:
I. de verzendingsgegevens om er zeker van te zijn dat het in aanmerking komende product naar de desbetreffende in aanmerking komende detailhandelaar is verzonden;
II. eerdere claims om er zeker van te zijn dat het serienummer op het claimformulier niet eerder is gebruikt voor een claim in het kader van een eerdere actie of een eerdere actie in het kader van deze actie;
III. het serienummer bij de in aanmerking komende detailhandelaren om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komende product niet is terugbetaald of geruild; en
IV. dat het serienummer een bepaalde datalogica in het gegevensinvoerveld volgt;
11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke eiser die opzettelijk een frauduleuze claim indient. In alle onderzoeken zal FUJIFILM zich volledig houden aan alle relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, inclusief de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).
12. Om een claim in te dienen moet een eiser zijn persoonlijke gegevens, bankgegevens en aankoopinformatie online indienen. Het bewijs van aankoop moet worden geleverd in de vorm van een factuur of een ontvangstbewijs waarop duidelijk de aankoopdatum, de in aanmerking komende detailhandelaar en het (de) in aanmerking komende product(en) zijn vermeld. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om het originele aankoopbewijs op te vragen. Als dit wordt gevraagd om via de post te worden verzonden, zal het worden geretourneerd aan de eiser.
13. Een bevestigingsmail zal naar de eiser worden gestuurd na ontvangst van een online ingediende claim.
14. Wij streven ernaar de claim binnen maximaal 14 dagen te valideren en vervolgens de betaling binnen nog eens 14 dagen (maximaal 28 dagen) uit te voeren. Als er echter een reden is om de claim te controleren (ontbrekende informatie, onleesbare ontvangst, gedupliceerd serienummer etc.), dan kan het nodig zijn het validatie-venster te verlengen. Zodra deze claims zijn gevalideerd, streven wij ernaar om de betaling binnen 14 dagen uit te voeren.
15. Een eiser wordt op de hoogte gebracht wanneer een onvolledige claim wordt ingediend of een onleesbaar aankoopbewijs wordt ontvangen. Kennisgevingen van omissies worden via e-mail verstuurd. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail nadere informatie te verstrekken om eventuele fouten te corrigeren. Indien niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail wordt beantwoord, wordt de claim afgewezen.
16. FUJIFILM kan niet aansprakelijk worden gesteld als e-mails worden geblokkeerd of naar “junk” mailmappen worden gestuurd. Eisers moeten ervoor zorgen dat ze hun “junk” mailfolder regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat ze de e-mails met de statusupdate van de claim niet missen. Als een claim wordt geweigerd omdat niet is voldaan aan de Algemene Voorwaarden van het aanbod, is de beslissing van FUJIFILM definitief. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de promotie in te trekken, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
17. Hardware, techniek, software, server, website, verlies of andere storingen die buiten onze controle vallen en die de deelname van de klant aan de actie verhinderen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FUJIFILM.
18. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om deze promotie te allen tijde te annuleren en de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid.
19. Het e-mailadres voor de correspondentie is [email protected]; een eiser dient zijn unieke claim-ID, die hij tijdens het claimproces heeft ontvangen, bij de correspondentie te voegen.  Meer details zijn te vinden op de Support pagina.
20. Door deel te nemen aan de promotie gaat elke eiser ermee akkoord dat alle verstrekte persoonlijke gegevens door FUJIFILM of haar agenten kunnen worden bewaard voor het doel dat is uiteengezet in het privacybeleid van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, dat beschikbaar is op www.FUJIFILM-connect.com.
21. De voorwaarden van de promotie worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van de lokale wetgeving.
22. De promotor met betrekking tot deze actie en de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die door een klant in verband met deze actie worden verstrekt, is FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH van Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Duitsland. Stuur geen claims naar dit adres.
23. Het beheer van de promotie (anders dan de validatie van de claim) wordt uitgevoerd namens FUJIFILM door Benamic Unlimited Company van IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland (“Benamic”) die optreedt als de gegevensverwerker van FUJIFILM met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door een klant zijn ingediend in verband met deze promotie.
24. FUJIFILM gebruikt de persoonlijke gegevens om claims te valideren en Benamic gebruikt de persoonlijke gegevens om de claim anderszins te beheren en de cashback-betaling te regelen.

 

CATAGORIËN