This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Deelnamevoorwaarden fototentoonstelling FUJIFILM Factory X

  1. Organisator en tentoonstelling – De FUJIFILM Factory X fototentoonstelling “The Minnano Expo” (hierna “Tenstoonsteling” genoemd) wordt georganiseerd door FUJIFILM Belgium NV, Europark-Noord 21-22 te 9100 Sint-Niklaas. De tentoonstelling zal plaatsvinden in KANAL, Akenkaai te 1000 Brussel.

  2. Deelname – Enkel personen van 16 jaar en ouder die in België of Luxemburg verblijven, mogen deelnemen. Om deel te nemen aan de Tentoonstelling, volstaat het om een foto te uploaden via het online formulier op de website van FUJIFILM fujifilm-x.com/nl-be/events/, in overeenstemming met de in dit document beschreven voorwaarden.

  3. Procedure – 3.1. Per persoon mag maar één foto worden ingezonden. De deelnemer moet het online formulier gebruiken om de foto te uploaden. Het is niet toegestaan om foto’s op een andere wijze in te dienen. De foto moet ten laatste op maandag 30 september 2019 ingediend worden. 3.2. De foto moet in JPEG-formaat geüpload worden. Bij het uploaden moet de deelnemer zijn naam, voornaam en e-mailadres opgeven. 3.3. Door een foto te uploaden, verklaart de deelnemer bereid te zijn deel te nemen aan de Tentoonstelling in overeenstemming met de in dit document beschreven voorwaarden. 3.4. De foto en de ingediende informatie zullen worden bewaard. 3.5. De foto zal door en op kosten van FUJIFILM worden afgedrukt. De (afgedrukte) foto zal op de tentoonstelling worden getoond. 3.6. De deelnemer heeft geen aanspraak op het tentoonstellen van de foto. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om foto’s die ongeschikt of aanstootgevend zijn of die de toepasselijke wetgeving overtreden, niet te tonen. Voorbeelden van dergelijke foto’s zijn: foto’s die inbreuk maken op auteursrechten, verboden inhoud weergeven, lasterlijk of vernederend zijn of die zijn ingediend met een slechte bedoeling, om bijvoorbeeld mensen te pesten of te treiteren. FUJIFILM is niet verplicht om de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen. 3.7. De geüploade foto’s en verstrekte gegevens zullen ten laatste op 31 maart 2020 gewist worden. 3.8. De afgedrukte foto’s zullen worden vernietigd na afloop van de Tentoonstelling.

  4. Overdracht van rechten / Toestemming – Door een foto te uploaden draagt de deelnemer de eenvoudige gebruiksrechten onherroepelijk over aan FUJIFILM en zijn verbonden ondernemingen, zonder geografische of tijdsbeperkingen, voor de Tentoonstelling en aanverwante PR-activiteiten. Dit omvat meer bepaald de publicatie, reproductie, illustratie en het uitgeven van de foto ten behoeve van eigen reclame in het kader van de Tentoonstelling en de voorstelling van FUJIFILM. Deze toestemming omvat specifiek het gebruik van de ingediende foto voor a) voorstelling op de Tentoonstelling, b) illustratie in publicaties en persberichten in de media over de Tentoonstelling en c) informatie op het FUJIFILM-intranet en sociale netwerken, evenals op de website en sociale netwerken van de organisator van de Tentoonstelling. Voor om het even welk ander gebruik, inclusief commercieel gebruik, is de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer vereist.

  5. Rechten op de foto en rechten van derden – Door de foto te uploaden, bevestigt de deelnemer dat hij of zij de maker is van de geüploade foto en in het bezit is van onbeperkte auteursrechten en gebruiksrechten op deze foto. Door de foto te uploaden, bevestigt de deelnemer dat de foto geen inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wetten (bijv. geen inbreuk pleegt op de auteursrechten of verboden inhoud toont) of rechten van derden en in het bijzonder de persoonlijke rechten van mensen die op de foto herkenbaar zijn (bijv. een foto waarvan de inhoud lasterlijk of vernederend is, of een foto die met slechte bedoelingen zou zijn ingediend, om mensen te pesten of te treiteren). De deelnemer verklaart verder dat alle personen die herkenbaar zijn op de foto, toestemming geven voor het gebruik van de foto in de campagne. De deelnemer zal FUJIFILM, zijn verbonden ondernemingen en de organisator van de Tentoonstelling vrijwaren van claims van derden die voortvloeien uit en verband houden met het gebruik van de foto in de Tentoonstelling en voor activiteiten beschreven in deel 4, ongeacht de wettelijke grondslag.

  6. Geen compensatie – De deelnemer verklaart dat hij akkoord gaat om geen compensatie of vergoeding te ontvangen voor het ter beschikking stellen van de foto.

  7. Algemene bepalingen – 7.1. FUJIFILM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van technische problemen bij het invullen van het registratieformulier en het uploaden van de foto. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de Tentoonstelling te allen tijde te onderbreken of te beëindigen of om de deelnamevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. FUJIFILM zal dit recht in het bijzonder uitoefenen als het verdere verloop van de Tentoonstelling om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de procedure en de datum van de Tentoonstelling te wijzigen. 7.2. De deelname wordt beheerst door het Belgisch recht.

  8. Gegevensbescherming – 8.1. FUJIFILM hecht erg veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen om FUJIFILM in staat te stellen de Tentoonstelling te houden en activiteiten op het gebied van media en sociale media uit te voeren zoals beschreven in dit document. Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie, zullen we de nodige of afzonderlijk door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u onze digitale nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met onze privacyverklaring. De gegevens worden openbaar gemaakt zoals beschreven in dit document. Door het uploaden van de foto stemt de deelnemer hiermee in. 8.2. We kunnen u een gratis geschenk aanbieden. Hiertoe dient u uw adres in te vullen op het online formulier. Indien u uw adresgegevens invult, zullen wij deze enkel gebruiken om u dit geschenk te bezorgen. 8.3. De afgedrukte foto’s zullen worden vernietigd na afloop van de Tentoonstelling. 8.4. De geüploade foto’s en verstrekte gegevens zullen ten laatste op 31 maart 2020 gewist worden, behalve als je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief zoals omschreven in sectie 8.1. In dat geval zullen we je naam en e-mailadres bewaren zodat we jou onze nieuwsbrief kunnen toesturen in overeenstemming met onze privacyverklaring.