2018.03.12 Takayuki Yagishita

X-T2: Takayuki Yagishita x Travel Karuizawa