Βίντεο
Ασυναγώνιστες δυνατότητες βίντεο.

ΝΕΟΣ
Λειτουργία Bιντεο

Η X-T4 επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ λήψης φωτογραφιών και ταινιών. Ο μοχλός STILL / MOVIE στο επάνω πάνελ και στο μενού βίντεο, διευκολύνουν την εναλλαγή μεταξύ εγγραφής φωτογραφιών και βίντεο. Η προσθήκη του πλήκτρου Γρήγορου Μενού (Μενού Q) μόνο για βίντεο βελτίωσε τη λειτουργικότητα της φωτογραφικής μηχανής και κατά την εγγραφή βίντεο.
]]>

Βελτιστοποιημένος έλεγχος ταινιών

Οι ρυθμίσεις βίντεο μπορούν να αλλάξουν με χρήση της οθόνης αφής ή της μπροστινής / οπίσθιας εντολής κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο. Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις με αυτό τον τρόπο, αγνοούνται οι τιμές στον επιλογέα διαφράγματος, τον επιλογέα ISO και το δακτύλιο διαφράγματος και η κάμερα διατηρεί τις ρυθμίσεις έκθεσης κατά τη μετάβαση από τη λήψη σε λήψη βίντεο.

Καταγραφή βίντεο επαγγελματικού επιπέδου

Το βίντεο μπορεί να καταγραφεί σε μια εξωτερική συσκευή μέσω HDMI σε 4K / 60P 4: 2: 2 10 bit ή εσωτερικά σε 4K / 60P 4: 2: 0 10bit.

Όπως και η X-T3, η X-T4 υποστηρίζει το H.264 / MPEG-4 AVC καθώς και το H.265 / HEVC, το οποίο προσφέρει υψηλότερο ρυθμό συμπίεσης, κατά την εγγραφή βίντεο 4K / 60P 4:2:0 σε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 200Mbps.

Ωστόσο, μπορείτε τώρα να επιλέξετε MP4 εκτός από την τυπική μορφή αρχείου βίντεο MOV, διευρύνοντας τις επιλογές σας χρησης των αρχείων.

Μορφή αρχείου: [MOV / H.265 (HEVC) LPCM] Δειγμα / Βάθος Bit = 4: 2: 0 / 10bit
Δειγμα / Βάθος Bit = [MOV/H .264 LPCM]4: 2: 0 / 8bit
Δειγμα / Βάθος Bit = [MP4/H .264 AAC]4: 2: 0 / 8bit
Έξοδος HDMI: Δειγμα / Βάθος Bit = 4: 2: 2 / 10bit

* 1 Δεν είναι δυνατή η επιλογή βραδύτερης ταχύτητας κλείστρου από το ρυθμό λήψης
* 2 Δεν είναι συμβατό με το DCI4K.
* 3 Ο κωδικοποιητής και ο ρυθμός bit θα αλλάξουν εξαρτάται από τον καταγραφέα.

Εγγραφή Ultra Highspeed

Η X-T4 μπορεί να τραβήξει βίντεο υψηλής ταχύτητας σε Full-HD 240P. Αυτό παράγει αρχεία ταινιών με εφέ επιβράδυνσης έως και 10 φορές, προσθέτοντας άλλη μία επιλογή κατά τη λήψη ταινιών.

Σταθεροποιήστε ακόμη περισσότερο.

Κατά τη λήψη βίντεο, έχετε την επιλογή του IBIS καθώς και της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας (DIS), επιτρέποντας σας πιο ισχυρή σταθεροποίηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τραβάτε βίντεο ενώ περπατάτε. 

Η λειτουργία “Ενίσχυση της Σταθεροποίηση της εικόνας (IS)” μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγαλύτερη σταθερότητα ανεξάρτητα από το εάν το DIS είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, επιτρέποντας μεγαλύτερο έλεγχο του κουνήματος της μηχανής, απαραίτητο όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρίποδο.

Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας (DIS)

Λειτουργία IS Boost

Bοήθεια προβολής F-Log

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής F-Log, μπορείτε να μετατρέψετε το αρχείο σε βίντεο που αντιστοιχεί στο BT.709 για λόγους προβολής.

Η βοήθεια προβολής F-Log είναι απενεργοποιημένη

Η βοήθεια προβολής F-Log είναι ενεργοποιημένη

Σταθερό ποσοστό περικοπής βίντεο

Όταν γίνεται λήψη σε 4K με ενεργοποιημένο το IBIS και ψηφιακό σταθεροποιητή, ο ρυθμός περικοπής βίντεο είναι σταθερός στα 1,29x. Αυτό διευκολύνει την ευθυγράμμιση του πλαισίου λήψης όταν αλλάζει η λειτουργία βίντεο.

Γραμμική είσοδος ήχου

Η κάμερα υποστηρίζει εξωτερικά μικρόφωνα καθώς και γραμμική είσοδο από εξωτερικό εξοπλισμό ήχου.

Έλεγχος κλειδώματος εστίασης

Αν ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας τη μεγεθυμένη οθόνη, μπορείτε να κρατήσετε αυτήν την οθόνη ή να μεταβείτε στην κάμερα πίσω στην κανονική προβολή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εγγραφής

Η X-T4 υποστηρίζει εφεδρική εγγραφή, αυτό συμβαίνει όταν καταγράφεται το βίντεο σε δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα.

* Δεν μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες βίντεο για να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας για τα βίντεο, οι ίδιες ρυθμίσεις εγγραφής εφαρμόζονται και στις δύο κάρτες.

RECENTLY VIEWED ITEMS