High Magnification Zoom Lens

FUJINON LENS XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

เลนส์ซูมที่มีช่วงครอบคลุมช่วงทางยาวโฟกัสจากเลนส์มุมกว้างจนถึงเทเลโฟโต้ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายสภาวะอากาศ และมีระบบกันสั่นถึงห้าสตอปที่ให้คุณมีโอกาสในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น


เลนส์ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสครอบคลุมช่วงกว้าง จากช่วงมุมกว้าง (เทียบเท่าเลนส์ 27 มม.ในกล้องฟิล์มแบบ 35 มม.) ผ่านช่วงมุมมาตรฐานไปถึงช่วงเทเลโฟโต้ จึงเป็นเลนส์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการบันทึกจากภาพภูิทัศน์และสถาปัตยกรรม ไปจนถึงภาพบุคคลและกีฬา ตัวเลนส์มาพร้อมการกันฝุ่นละอองและละอองน้ำ รวมถึงระบบป้องกันการสั่นไหวเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายภาพ เป็นเลนส์ในอุดมคติที่ให้คุณมั่นใจวาคุณจะไม่พลาดภาพสำคัญจากการเปลี่ยนเลนส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ FUJINON LENS XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR ได้ที่ FUJIFILM.com 


เรื่องแนะนำ

One lens one story #10

Series "One lens one story" Episode #10. A story on XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR

One lens One story, XF Lens, zoom lens
"WR" Weather Resistant Technology

A story on weather resistant technology.

weather resistant, zoom lens
Max De Martino in Abbazia di Praglia

Max De Martino visits Abbazia di Praglia

Max De Martino, Italy

Home เลนส์ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
© FUJIFILM Corporation